nodeimage

Utvalde verk frå Griegsamlingen. Gjenåpning 23.02. - 28.02.

Maleri frå norsk gullalder og andre verk frå den mangfaldige Griegsamlingen.

Utstillinga viser verk av mellom andre Johan Christian Dahl, Nikolai Astrup, Fritz Thaulow, Peder Balke, Hans Fredrik Gude, Anders Askevold, Eilif Peterssen, Kai Fjell, Per Krohg, Julie de Holmberg Krohn, Xan Krohn, Gunnar Berg, Axel Ender, Arne Ekeland og Eilif Amundsen.

Smittevern:

Din innsats gjer ein forskjell. Følg råda frå Folkehelseinstituttet når du vitjar Oseana:

  • Hald avstand på minst ein meter til andre
  • Vask hendene
  • Bruk papirlommetørkle eller albogekroken ved hoste
  • Unngå kontakt med felles overflater

Oseana har intensivert vask av hyppige kontaktpunkt i huset, og følgjer dei generelle hygieneråda frå Folkehelseinstituttet. Personar med symptom på luftveisinfeksjon oppmodast om å halda seg heime.

Dato

03. august

Tidspunkt

13:30

Opningstider

Måndag

Tysdag - Fredag

Stengd

11:00 - 16:30

Laurdag

Sundag

11:00 - 16:00

12:00 - 18:00

Kontaktinformasjon

Oseana Kunst- og Kultursenter
Mobergsbakken 20
5200 Os
e-post: evelyn@oseana.no