nodeimage

Galleri Hvelvet

Galleri Hvelvet er Oseana sitt temporære utstillingslokale. 

Rommet måler om lag 22x5 meter og blir nytta til ulike temporære utstillingar. 

Heilt sidan Oseana Kunst- og Kultursenter opna i 2011 har Hvelvet hatt utstillingar av alle slag; separat- og kollektivutstillingar, sals- og utlånsutstillingar, vandreutstillingar frå Nasjonalmuseet og utstillande kunstnarar av lokal, regional og nasjonal storleik. Dei kunstnariske uttrykka har spent frå måleri, grafikk, skulptur og tekstil til videoverk og installasjonar. I menyen til venstre kan ein sjå kva utstilling som står i Hvelvet akkurat no og kva utstillingar som har vore før. Hvelvet er ope i opningstidene til senteret. 

 

Søknader om utstillingsplass: 

Oseana tar i mot søknadar om utstillingsplass, men har ikkje ei fast årleg søknadsfrist. Utstillingane for 2019 og 2020 er allereie fylt opp. Søknader frå og med mars 2019 vil bli handsama som søknader til 2021 og vil få svar seinast i løpet av våren 2020. 

Søknaden må innehalde: 

• Prosjektskisse 

• Bilete som er representative for arbeidet dersom ein har dette. Ved søknad sendt på e-post må bileta vere i JPEG-format, og det må vere maks 4MB total storleik på vedlegga i søknaden. 

• Presentasjon av kunstnar med CV 

• Det er også ynskjeleg med bilete og beskriving av tidlegare utstillingar dersom ein har dette. 

 

Søknaden sendast på e-post til kurator Evelyn Holm på evelyn@oseana.no . Merk emnefeltet med  «Søknad til Hvelvet».

 

 

Opningstider

Måndag

Tysdag - Fredag

Stengd

11:00 - 16:30

Laurdag

Sundag

11:00 - 16:00

12:00 - 18:00

Kontaktinformasjon

Oseana Kunst- og Kultursenter
Mobergsbakken 20
5200 Os
e-post: evelyn@oseana.no